Over Intuïtief denken & handelen

Intuïtief denken & handelen

Verlang je naar een menswaardige samenleving? Wil je het leven (en dus ook het samenleven) in eigen handen nemen? Wens je überhaupt (samen) te leven vanuit liefde voor het (samen)leven? Doe dan de online cursussen Intuïtief Denken & Handelen. Deze zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht oorsprong, levensovertuiging, sekse, geaardheid of huidskleur. Uitgangspunt én einddoel ben jij zoals je hier en nu denkt en handelt. 

Wat is het?

De online cursussen Intuïtief denken & handelen zijn een training, die je eerst leert kennen op de manier zoals ik ze je aanreik, om ze vervolgens eigen te maken en te doen op jouw eigen wijze. Door middel van de training word je je van jezelf bewust als een liefdevol scheppend wezen (voor zover je je daar nog niet van bewust was) als deel van het algemene ‘wereldgebeuren’. Van daaruit neem je de verdere ontwikkeling van jezelf en je leven in eigen handen. Vanuit liefde voor de dingen die je doet. En vanuit liefde voor jezelf, je medemensen en de Aarde. Intuïtief denken & handelen is een weg tussen oosterse spiritualiteit en westers materialisme. Iedereen met (een beetje) goede wil kan deze weg gaan.

Wat leer je?

 • bewustzijn van je liefdevolle creatieve zelf in relatie tot het andere,
 • vertrouwen in eigen denken en waarnemen,
 • vertrouwen op je gevoel,
 • je ontwikkelt je vrije wil,
 • omgaan met angst, gevoelens van minderwaardigheid en twijfel,
 • handelen vanuit liefde voor de dingen die je doet (vrijheid),
 • van binnen naar buiten leven,
 • je eigen impulsen leven,
 • jouw bijdrage leveren aan een menswaardige samenleving.

Hoe zien de cursussen er praktisch uit?

De hele training bestaat uit drie online cursussen¹:

 • Intuïtief Denken
 • Intuïtief Handelen
 • Nieuwe Samenleving & Economie

De cursussen bestaan elk uit tien online bijeenkomsten van twee uur waarin oefeningen worden aangereikt en gedaan, ervaringen met de oefeningen worden uitgewisseld, vragen worden gesteld en experimenten worden bedacht om doorvoelde en doorleefde antwoorden te vinden. De oefeningen blijf je thuis doen. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld in een besloten groep op platform WeWorldwide². De online bijeenkomsten worden opgenomen en kunnen tot een jaar na het begin van de cursus alleen door de deelnemers iedere keer weer worden bekeken.

¹ De cursussen kun je in deze volgorde doen. Na elke cursus beslis je of je verder gaat. Alleen al de eerste cursus is voldoende om leven en ontwikkeling in eigen handen te nemen.

² WeWorldwide is een social platform, a home for heart intelligence. Lidmaatschap van WeWorldwide voor een jaar is in de prijs van de cursus inbegrepen. Meer info WeWorldwide…

Deelname voorwaarden

Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig. Wel bereidheid om te reflecteren op het eigen denken en handelen, verlangen om een bijdrage te leveren aan een menswaardige samenleving en zin om samen met anderen een cultuur te scheppen van liefde en vertrouwen.

Data bijeenkomsten

De eerste cursussen beginnen op woensdag 6 januari 2021. Zie verder in de Agenda. Als je je aanmeldt voor de wekelijkse gratis oefeningen, dan zul je ook op de hoogte gehouden worden van de data van de cursussen.

Kosten

Voor alle cursussen geldt, betaal wat je kunt betalen. De prijs mag geen reden zijn om de cursus niet te doen. In eerste instantie heeft iedereen de keuze tussen:

 • € 200,– (studenten of mensen met een uitkering),
 • € 400,– (mensen met een kleinere beurs) of
 • € 600,– (mensen met een grotere beurs).

Mocht ook € 200,– niet haalbaar voor je zijn, dan kun je me bellen of mailen voor overleg. Zie Contact. Nogmaals, de prijs mag geen reden om niet mee te doen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Nog vragen?

Als je nog vragen hebt, dan kun je me altijd bellen of mailen, zie Contact. Ik adviseer je om je aan te melden voor de wekelijkse gratis oefeningen, dan leer je mij en mijn werkwijze kennen en kun je voelen of een cursus iets voor je is. Bovendien word je dan op de hoogte gehouden van de data van de cursussen. 

Introductie

Einführung

Bald kommt hier eine Einfürung in Deutsch.

Introduction

Soon comes here an introduction in English.

Contact

Intuïtief denken & handelen

Jac Hielema

Emile Durkheimweg 171

1349 CE  Almere

info@jachielema.nl

+31 (0)6 14 68 78 73