Geologie klas 9 ma 30 maart

Hoofdstuk 3 Aard- en Zeebevingen

Door het botsen, uit elkaar drijven en schuren van platen ontstaan ook aard- en zeebevingen. In dit derde hoofdstuk gaan we daar op in. Waar ontstaan ze? Hoe ontstaan ze? Hoe kunnen we ze begrijpen? Hoe worden ze gemeten? Met elkaar vergeleken? Kunnen we ze voorkomen? Kunnen we ons ertegen beschermen? En zo ja, Hoe? Enzovoorts. Eerst verzamelen we weer een informatie. Vervolgens werken we die uit in onze periode-schriften.

  • Hoe ontstaan aardbevingen in het algemeen?
  • Noem een beroemde breuk? Waar ligt die breuk? Wanneer vond de laatste grote aardbeving plaats op die breuk? Hoeveel kleine bevingen vinden er jaarlijks plaats op die breuk?
  • De aardbeving in Italië, hoe is die ontstaan? Waarom is dat zo bijzonder?
Het meten van bevingen

Bevingen meet je door middel van een seismograaf.

Wat is een seismograaf? https://nl.wikipedia.org/wiki/Seismograaf


Hoe werkt een seismograaf? Wat meet een seismograaf?

Bevingen worden gemeten op de schaal van Richter. Wat betekent dat?

In Nederland zijn ook aardbevingen. Waar? En hoe ontstaan die?

https://www.npofocus.nl/artikel/7463/waarom-zijn-er-aardbevingen-in-groningen

Wat zijn horsten en slenken?

Een horst is in de geologie de zijde van een afschuiving die omhoog is bewogen. De andere, naar beneden bewogen zijde van de afschuiving is een slenk.Uitklappen

Fukushima

https://schooltv.nl/video/de-kernramp-van-fukushima-een-van-de-grootste-natuurrampen-in-japan/

San Andreas Breuklijn

Huiswerk: beantwoord alle vragen zo goed mogelijk, liefst in verhaaltjes vorm, graag geïllustreerd met foto’s, tekeningen en/of nog iets anders.