Geologie klas 9 di 24 maart

Dit weekend (het weekend van 21 en 22 maart) maken we de titelpagina, het voorwoord en de inleiding gemaakt. Vandaag maken we een begin met het eerste hoofdstuk. Daarin gaan we op zoek naar de antwoorden op de vragen naar het ontstaan van de vorm van onze continenten en het verschijnsel, tsunami’s, aardbevingen, vulkanen en bergen.

Laten we eerst eens kijken naar de resultaten tot nu toe:

 • het is voor ons allemaal wennen, ik vind het een voordeel dat ik het ontstaan van jullie schriften kan volgen en ik jullie kan helpen bij het steeds mooier maken van het schrift,
 • van wie heb ik wel/niet iets ontvangen,
 • Ik geef toe, inleiding en voorwoord is een verwarrend, met het voorwoord hoopte ik een persoonlijk verhaal te horen over ontstaan, ontwikkeling en vergaan van de aarde, met de inleiding meer een algemeen verhaal, ik heb hele creatieve oplossingen gezien
 • ik heb ook al hele mooie titelpagina’s gezien met zowel digitale als gewonen tekeningen en gedichten, ook zelf geschreven gedichten, mooi…
 • Dingen die me in het algemeen opvielen…
 • De opdrachten zijn hier en daar goed gemaakt, maar ook wel eens helemaal niet…
 • Nogmaals wil ik benadrukken, houd gewoon je digitale schrift goed bij, werk er iedere dag minstens een half uur aan, schroom niet om het helemaal om te gooien als het goed voelt, je kunt beter teveel materiaal hebben, dan te weinig…
 • en dan gaan we nu naar het eerste hoofdstuk

Hieronder vind je alles wat je nodig hebt om je een beeld te vormen van de theorie van de platentektoniek en de ontdekker van de gedachte over de wandel van de continenten, Alfred Wegener. Terwijl je de filmpjes bekijkt en de teksten leest, maak je aantekeningen, schetsjes van tekeningen, kortom: verzamel je alle informatie die je nodig hebt om vervolgens het hoofdstuk te schrijven.

Platentektoniek

Alfred Wegener 1880- 1930

Bekijk deze films (hoe goed is jullie engels?) en schrijf een korte biografie van Alfred Wegener. Beantwoord daarbij onderstaande vragen in de tekst als geheel.

 • Waar en wanneer werd hij geboren?
 • Waar en hoe stierf hij? Waar ligt hij begraven?
 • Wat deed hij allemaal tijdens zijn leven? Beschrijf het in chronologische volgorde.
 • Wat is zijn belangrijkste theorie? Waar zocht hij een verklaring voor?
 • Vertel in eigen woorden die theorie? Illustreer met tekeningen.
 • Aanvankelijk werd hij uitgelachen door de wetenschappers. Welke ontdekkingen in de loop van de tijd gaven Alfred Wegener tenslotte toch gelijk?
 • Wat vind jij van een man als Alfred Wegener?
 • Als hij nu nog zou leven, wat zou je hem willen zeggen?

Algemene opmerkingen van jullie werk tot nu toe:

 • Te weinig mensen hebben hun schrift bijgewerkt,
 • Te veel mensen niet, behalve de periode-tijd, vraag ik van een ieder minimaal een half uur om aan je digitale schriften,
 • Bij de mensen die wil hun schriften bijwerken, heb ik goede biografieën van Wegener gezien,
 • Probeer zoveel mogelijk in je eigen woorden te vertellen, niet kopiëren en plakken vanuit Wikipedia of zo,
 • Ik let niet op schrijffouten,
 • ik waardeer persoonlijke waarnemingen en inzichten enorm,
 • maak tekeningen, en als je niet goed kan tekenen zoek mooie foto’s en vertel er iets bij,
 • gebruik je creativiteit,
 • laat vooral jezelf zien, je vragen, je gedachten, de manier waarop je naar antwoorden zoekt, jouw antwoorden,
 • beantwoord dus niet alleen de vragen die ik stel, maar stel en beantwoord nog meer vragen…
 • dat zal ik waarderen…

De verdere ontwikkeling van de theorie van Wegener

Nu doen we hetzelfde voor de verdere ontwikkeling van de theorie van Wegener, eerst de filmpjes bekijken, en pdf onder de link onder de filmpjes en dan een stuk tekst schrijven waarin je de vragen daar weer onder beantwoordt:

Alles wat je mag/kan/wil weten over de platentektoniek, de theorie van Alfred Wegener:

ps://nanopdf.com/download/continentale-plaat-oceanische-plaat_pdf

Beantwoord (in je eigen woorden) de volgende vragen:

 • Hoeveel kilometer is de doorsnede van de Aarde?
 • Hoe dik is de aardkorst?
 • Hoe diep is de mens doorgedrongen in de aardkorst?
 • Wat zijn endogene krachten? geef enkele voorbeelden
 • Wat zijn exogene krachten? geef enkele voorbeelden
 • Wat houdt platentektoniek precies in? Vertel
 • Welke verschillende soorten platen zijn er? Beschrijf de overeenkomsten en de verschillen en hoe ze zich tot elkaar verhouden
 • Hoe kunnen de platen zich tot elkaar bewegen?
 • Beschrijf de verschillende vormen van bewegen van de verschillende platen ten opzichte van elkaar en wat de gevolgen ervan (kunnen) zijn?
 • Illustreer alles zoveel mogelijk met tekeningen en schetsen en figuren.
 • Wat vind jij van het idee van platentektoniek?
 • Kun je een experiment verzinnen om te laten zien hoe het idee van platentektoniek bergen doet ontstaan?