De ik-ga-innerlijk-staan-voor-wie-ik-wil-zijn-oefening

Nog steeds weet ik niet een juiste naam voor deze oefening.

Je kunt deze oefening doen vanaf het moment dat tijdens oefening 2, de acceptatie-oefening een beeld, droom, idee ontstaat, aanvankelijk vaag misschien, of te groot of te ver weg van je bed of te, nee, dat zie ik mezelf echt niet doen… En toch voel je, dat dat het is wat jij wilt vervullen… als jouw specifieke bijdrage aan de oplossing van het vraagstuk dat jou raakt respectievelijk hebt te accepteren….

Ideeën die ik wilde vervullen, als mijn antwoord op de groeiende kloof tussen rijkdom en armoede, zijn:

 • een academie of school oprichten en ontwikkelen waar mensen zichzelf en de wereld leren kennen om vervolgens vanuit inzicht in het wezen zichzelf en de wereld hun impuls te verwerkelijken,
 • een boek schrijven met hetzelfde doel,
 • wereldwijd workshops en cursussen geven over hoe je zelf bepaald, in verbinding met de wereld, impulsen kunt verwerkelijken, hoe je de samenleving kunt organiseren, hoe je het geldsysteem gezond kan maken, hoe je je impulsen vorm geeft…
 • dit alles in een bedding, een context, als deel van een gemeenschap, een organisatie waar grond weer een common is, kapitaal vrij kan stromen en niet de arbeid, maar prestaties worden betaald…
 • mezelf ontwikkelen van een ouderwetse leraar tot een moderne mysterie leraar…. 

(Mysterie Leraar? In oude tijden had je mysterie leraren. Dat waren mensen die andere mensen inwijden in de mysteriën van het leven, van het bestaan. Zij zuiverden hun ziel van alles wat onwezenlijk was en traden in een continue verbinding met alles wat wel wezenlijk was. De oude mysterie leraren leidden de leiders van de toenmalige samenlevingen op, de koningen, priesters en farao’s. Kortom: de oude mysterie leraren vormden de samenleving vanuit hun inzichten in de kosmische orde. Een moderne mysterie leraar doet tegelijkertijd hetzelfde als precies het tegenovergestelde. Een moderne mysterie leraar leidt mensen op om gemeenschappen, organisaties en samenlevingen gestalte te geven vanuit inzicht in het wezen van de mens en de wereld. Dat doet hij vanuit het vertrouwen dat de mens, dat elk mens in diepste wezen dat wil. Een moderne mysterie leraar schept ruimte, houdt de ruimte open, schept voorwaarden, reikt handvatten aan, waarmee/waarin ieder mens die wil zichzelf kan inwijden. In oude tijden werden samenlevingen gevormd door geinitieerden, in moderne tijden worden samenlevingen gevormd door initiatieven. Een moderne mysterie leraar leert mensen initiatieven nemen die de wereld als geheel mooier maken.)

Enfin…

Dat wat jij als individuele bijdrage aan het wereldgebeuren wilt leveren, dat kan van alles zijn… alles is goed ook… Van vuilnisman tot bankier, van bakker tot moderne mysterie leraar… alles en iedereen kan zijn/haar bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de mens op zijn/haar eigen manier, echt, alles is goed… Als het maar vanuit het diepste van jouw wezen opwelt als water uit een bron… Als het maar een initiatief is…

Als het maar echt van jou is, of nog anders gezegd: als het maar jou is…

En daar sta je dan:

enerzijds zoals je nu bent in de situatie zoals die nu is

anderzijds met een beeld, een verlangen, een idee, een droom van hoe je zou willen zijn, in een situatie die daar bij hoort…

een schier onoverbrugbare kloof… tussen jezelf nu en je gedroomde zelf in de toekomst…

Hoe overwin je die kloof? Hoe overbrug je die kloof? Hoe werk je op een vruchtbare manier aan de verwerkelijking van jouw impuls?

Dit is de derde oefening, maar slechts de eerste stap van de verwerkelijking van je impuls…

 1. Stel jezelf zo beeldend mogelijk voor als de mens die je wilt zijn (in mijn geval als de moderne mysterie leraar)…

(Nota Bene, dit werkt alleen maar als het beeld dat je innerlijk creëert ook werkelijk een verbeelding is van de impuls die in je opwelde toen je de acceptatie-oefening deed. Ik bedoel, je kunt ook ins blaue hinein een voorstelling maken van de persoon die je wilt zijn, een rijke zakenman, een beroemde toneelspeler of een gelukkige huisvrouw ;-), maar dat zal een ego-dingetje zijn, hoeft niet verkeerd te zijn, maar zal niet jouw bijdrage zijn aan de oplossing van het maatschappelijke vraagstuk dat jou raakt.)

 • hoe ziet hij eruit?
 • hoe kijkt hij uit zijn ogen?
 • wat heeft hij aan?
 • wat doet hij en wat zegt hij?
 • met welke mensen is hij in verbinding?
 • hoe ziet zijn omgeving eruit?
 • wat heeft hij en wat heeft hij niet?
 • waar woont hij en met wie? waar werkt hij en met wie?
 • wat is zijn kwaliteit? wat zet hij iedere keer weer in? 
 • welke behoeften heeft hij? hoe zijn die vervult?
 • hoe heeft hij überhaupt zijn leven en zijn werk georganiseerd?

Stel het je allemaal maar zo levendig mogelijk voor. Geneer je niet. Neem daar de tijd voor. Het hoeft allemaal niet in een keer. Sterker nog, het werkt het best als je de oefening regelmatig herhaald. Überhaupt kun je de oefeningen regelmatig blijven herhalen, zonder dat je initiatieven neemt die je huidige leven veranderen. Dat, ik verklap het maar alvast, komt pas in oefening 5…

Wat gebeurt er als je jezelf zo goed mogelijk voorstelt als de mens die je wilt zijn? Dan word je je bewust van de pijnlijke kloof tussen wat er nu is en wat je wilt.

Pijn.

2) In jou klinken de stemmen van twijfel, je innerlijke critici, je oordelen:

“Dit ben ik niet. Dit kan ik niet. Is dit wat ik echt wil? Maar… En… Hoe… 

Hoe ga je om met de twijfel, met de oordelen?

valse hoop, ware hoop

xxxx

3) In jou klinken de stemmen van de haat, de zelf-haat… je word je bewust van het gebrek aan eigenwaarde, aan eigenliefde….

“Dit kan je niet. Er zijn anderen die dit veel beter kunnen. Je bent niet goed genoeg. Je doet er niet toe. Denk je nu echt dat jij je geld kunt verdienen als moderne mysterie leraar? 

Hoe ga je om met de haat, met het gebrek aan eigenwaarde?

valse macht, ware macht

xxxx

4) in jou klinken de stemmen van de angst… alles in je verzet zich tegen de persoon die je wilt zijn…

“Dit overleef je niet. Hier kun je je geld niet mee verdienen. Alles en iedereen zal je afkeuren, je bespotten en honen. Je zult jezelf belachelijk maken.”

Hoe ga je om met de angst?

valse overgave/ware overgave 

xxxx

5) geef al die stemmen gestalte en plaats ze innerlijk buiten je, laat deze stemmen om je heen klinken door de kelen van duizenden gestalten om je heen…

en doe niets

voel hoe je fysiek reageert

voel hoe je emotioneel reageert

voel en zie hoe je mentaal reageert

en doe niets

blijf waarnemen met een open hart

en laat innerlijk de stemmen van de twijfel, haat en angst klinken….

voel hoe je fysiek reageert

voel hoe je emotioneel reageert

voel en zie hoe je mentaal reageert

maar doe helemaal niets, focus je op de persoon die je wilt zijn…

Dat is de hele oefening