Begrippen en ideeën

met betrekking tot een nieuwe economie & samenleving

Dit is de startpagina van de levende begrippen & ideeën met betrekking tot een nieuwe economie & samenleving. Ik beschrijf de begrippen en ideeën zo dat een ieder ze kan doorleven en doorvoelen. Doorleefde en doorvoelde begrippen en ideeën worden tot innerlijke scheppende krachten, die je helpen om in verschillende situaties en constallaties sociale vraagstukken te begrijpen en op te lossen.